Pierwsza pomoc – kurs

W Polsce każdego roku ginie parę tysięcy ludzi tylko dlatego, że świadkowie wypadku nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na tak zatrważające dane są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia poruszane w czasie kursu, są zależne od wspólnych ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.