Centrale telefoniczne

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę instytucji oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.