Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Kliknij w to miejsce, jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze realizują setki przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż online bez problemu można znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest często obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza wyliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na końcową cenę tłumaczenia

Na to ile finalnie zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, francuski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy dokument. Translacja prac akademickich, kontraktów handlowych czy dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz również należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niepożądanych pomyłek.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Trzeba nadmienić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak akt ślubu lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu, jak również przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku niezbędności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]