To projekty budowlane muszą zawierać

Więcej o sporządzaniu projektów budowlanych Kraków. Zajrzyj tu

Trudno znaleźć istotniejszą inwestycję niż budowa mieszkania. Warto przy tym wiedzieć, iż nie będzie to proste zadanie, a największe trudności wiążą się z dopełnieniem wszystkich oficjalnych spraw. Najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę – zostanie ono zatwierdzone, kiedy przedstawimy projekt budowlany. Dokument powinien zostać stworzony przez architekta, zaś jego zawartość określają odpowiednie ustawy. Co więc powinien zawierać? Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

Co musi się znaleźć w projektach budowlanych?

Najistotniejszą częścią projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi być opracowany na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę i posiadać rozkład dotychczasowych i wznoszonych budynków , a także instalacji energetycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą znaleźć się również informacje o miejscu składowania odpadów, rozmieszczeniu roślin czy ogrodzeniu. Projekty budowlane muszą też posiadać projekty wznoszonych domów i nierzadko również informacje od podmiotów dostarczających wodę, gaz i prąd. W niektórych sytuacjach konieczne będzie także załączenie wyników badań podłoża.

Projekty budowlane – po co są?

Jak przed chwilą napisaliśmy, projekty budowlane będą niezbędne do tego, by uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż rozpoczęta inwestycja powinna odbywać się w myśl strategii ustalonej w tym dokumencie, zaś wszelkie niezgodności mogą okazać się przyczyną jej niezatwierdzenia.

Dane kontaktowe:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]