Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Nie posiadasz wiedzy w tej dziedzinie? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia nauki lub zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]