Rozwój pracowników – jak o niego zadbać?

Niezbędne informacje w temacie rozwoju kompetencji. Przekonaj się!

Coraz większa grupa pracodawców dostrzega, iż rozwój pracowników w dużym stopniu wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra posiadająca szeroki arsenał umiejętności miękkich to istotny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich indywidualnych kompetencji oraz uwarunkowań może wesprzeć pracodawcę w budowaniu zespołu, który będzie przygotowany na różnorodne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można odkryć, kto z zatrudnionych posiada umiejętności kierownicze i będzie dobrym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różnorodne sposoby – m.in. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie audytów z zatrudnionymi wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, np. symulacje, zadania grupowe, omówienie konkretnego przypadku (case studies) oraz wywiady. Dzięki nim można wydobyć utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można prowadzić dalej pracę z załogą w postaci coachingu.

Jak przebiegają sesje AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na parę etapów. Rozpoczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnej fazie audytor wybiera techniki, które będą zastosowane podczas sesji. Trzecim etapem jest zakomunikowanie intencji sesji oraz tego, co planuje się z jej pomocą wypracować. Nie bez znaczenia jest poza tym otoczenie, w którym zostaną wykonane sesje z pracownikami – musi ono zapewniać komfort, który pomoże wcielić w życie cele audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest prowadzona przez wykwalifikowanych doradców z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje wyczerpujący, indywidualny protokół, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i podane są polecenia, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]