Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony będący na L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których problemów może nam pomóc.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby przystępujące do testu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. kiedy podejrzewamy, że nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.