Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

Podstawowym prawnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również dziś definiuje ona ten termin i mówi, jak należy ich używać. Według dokumentu dane osobowe to wszystkie informacje, jakie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można zatem nazwisko i imię, datę urodzenia oraz adres, lecz również te określane jako dane wrażliwe – m. in. wiadomości o ewentualnych sprawach sądowych, chorobach czy wyznaniu. O ich ochronę warto zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki nowym technologiom ich pozyskanie oraz wykorzystanie okazuje się naprawdę łatwe.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Niektóre obracają jedynie danymi ich pracowników, inne natomiast uzyskują dojście również do danych kontrahentów. We obu przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni przejść specjalne kursy z ochrony danych osobowych, podczas których nauczą się, w jaki sposób zagwarantować im ochronę. Jest to bardzo ważne, ponieważ po stwierdzeniu zaniedbań Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo nałożyć dotkliwe sankcje – po pierwsze pieniężne, ale w skrajnych przypadkach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich pracowników administrujących tego typu danymi – są to m. in. pracownicy HR, składnic akt lub do spraw rekrutacji. W jego cenę wliczone są także broszury pomocnicze, przez które kursanci szybciej przyswoją wiedzę. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę danych, kursanci dostają specjalne świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu i zwykle kończą się tego samego dnia.