Kto może skorzystać z metody kasowej?

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług albo sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie docieka czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, by z niej skorzystać?

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni wielokrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość naszych przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie ryzyka omyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]