Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Kliknij tu, jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości w temacie automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, ale również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do księgowania faktur z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne działania dopuszczone w aktualnych przepisach. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności nie zadziała, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje taką samą liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w wyznaczonym czasie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wspomniane powyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]