Ekonomia, prawo, informatyka – najbardziej oblegane kierunki studiów

Wybór najlepszego kierunku studiów to kwestia, z którą rok w rok mierzą się tysiące abiturientów. Często decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki studiów są najczęściej wybierana.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na podium pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami nierzadko decydują się również na kierunki o podobnym charakterze, które posiadają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka i robotyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, jakkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają najczęściej zarządzanie i psychologię. Kolejno w zestawieniach widnieją kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), prawo i administracja, budownictwo bądź rozmaite filologie (głównie angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z obszaru matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Ciężko dostać się też na wydziały związane z marketingiem, sztuką filmową czy designem. Należy zaakcentować, że duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak wybrać odpowiedni dla nas kierunek studiów?

Stojąc u progu wyboru kierunku trzeba wziąć pod uwagę zainteresowania, ale również ewentualny popyt na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie poszerzać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i na ogół nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, magistra bądź inżyniera.

Maturzysto, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności np. poprzez działanie w wolontariatach bądź studenckich kółkach. Powinno się zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.